Η εταιρία μας σας παρουσιάζει κάποιες από τις εγκαταστάσεις Φ/Β συστημάτων: